Sounder SIGN UP FOR FREE
Слушајте Пиштаљку
Слушајте Пиштаљку

Episode 7 · 4 months ago

EP07 – Банкар са савешћу

ABOUT THIS EPISODE

Рудолф Елмер, бивши швајцарски банкар и узбуњивач, тренутно бије битку пред Европским судом за људска права у Стразбуру покушавајући на неки начин да избегне плаћање високих судских трошкова који су му наметнути у готово 15-годишњем судском поступку у матичној земљи.

Елмер је почетком 21. века одлучио да удобан банкарски живот замени жуљевитом узбуњивачком столицом, пошто је објавио детаље банкарских рачуна бивших клијената које је сумњичио за утају пореза и прање новца.

У судском поступку који је уследио два пута је био хапшен, пратили су га приватни детективи банке Јулијус Бер у којој је добио отказ, а на крају успео је да избегне затвор само зато што је имао уговор о раду потписан на Кајманским острвима, где је био други човек пословнице те приватне швајцарске банке.

Швајцарско право криминализује откривање банкарске тајне и Елмер признаје да је упркос око 400 хиљада долара које мора да плати на име трошкова суђења, имао среће да није прошао као неки други узбуњивачи у Швајцарској који су иза решетака.

Врховни суд пресудио је да се на њега не може примењивати швајцарско казнено право јер је имао страни уговор о раду, а како из ове дистанце цела ова авантура изгледа и шта су му планови у блиској будућности, Елмер открива у разговору за Подкаст Пиштаљке.

Снимак је на енглеском језику.

-----------------------------------------

Rudolf Elmer, a former Swiss banker and whistleblower, is currently fighting a battle before the European Court of Human Rights in Strasbourg, trying in some way to avoid paying the high court costs imposed on him in almost 15 years of court proceedings in his home country.

At the beginning of the 21st century, Elmer decided to replace a comfortable banking life with an uncertain whistleblowing quest, after he published the details of the bank accounts of former clients, which he suspected of tax evasion and money laundering.

He was arrested twice in the ensuing court proceedings, tailed by private detectives of the bank Julius Baer, ​​where he was fired, and eventually managed to escape prison only because he had an employment contract signed in the Cayman Islands, where he was the second man in charge of the branch of that private Swiss bank.

Swiss law criminalizes the disclosure of banking secrets, and Elmer admits that despite the $ 400,000 he has to pay for the costs of the trial, he was lucky that he did not end up behind bars like some other whistleblowers in Switzerland.

The Supreme Court ruled that Swiss criminal law could not be applied to him because he had a foreign employment contract, and how this whole adventure looks like from this distance and what his plans are in the near future, Elmer reveals in an interview for the our Podcast.